Spolufinancování projektu

Akce je financována z projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.

Název projektu: Vytvoření webových stránek pro Statek Dolany

Anotace: Statek Dolany nemá doposud kvalitní webové stránky. Za přispění tohoto projektu chceme vytvořit kvalitní stránky, kde budeme moci prezentovat a přehledně nabízet naše služby a produkty. Jedná se hlavně o nabídky svatebních oslav, ubytování a školení na našem penzionu, vyprodukovaných komodit rostlinné výroby a v neposlední řadě našeho certifikovaného produktu, Dolanské husy.

Popis cílů projektu: Oslovení větší skupiny zákazníků. Zvýšení poptávky po našich produktech a službách.